Scherer Engineering
Ägare: V. Scherer
18055 Rostock

Ägare: V. Scherer

Telefonnummer: + 49 5432 688890-4
Fax nummer: + 49 5432-688890 -49
E-postadress: info (at) Estada. EU

Registreringsnummer för mervärdesskatt: DE304276779

EORI-nummer: DE459693756516125

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (ODR) för konsumenter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljedoms nämnd.