Ring matriser

Matriser är ett vertikalt fungerande pressverktyg med borrhål fördelade på omkretsen. – –

Beskrivning

1-Motborrning
2-Djup
3-Presskanalens längd
4-Väggens tjocklek
5-Arbetsbredd
6-Storlek på pelletsen

Hålen kan göras i de flesta storlekar

Presshålen består i regel av 3 delar:

Matningskonan ansvarar för prekomprimering av materialet.

Presskanalen bestämmer komprimeringen av materialet. Med större längd ökar komprimeringen.
Med ökande kanal längd ökar komprimeringen av pressmaterialet

– Motborrningen cylindrisk eller konisk bestämmer pressningen i matrisen Vägleda uppförande av pressling redan inom matrisen

Kollerrullar:

Kollerrullarna pressar materialet mot matrisen.

Kollerrullarna finns med olika ytstrukturer

Räfflade eller perforerad struktur.


– Räfflade rullar skiljer sig åt på grund av de olika mönster som kan väljas.

Stansade rullar skiljer sig åt beroende på om de är enkel stansade eller stansade med fördjupning eller koniska.

Beroende på urvalet och tillämpning av val av rullar påverkas kvalitén på pelletsen. – –

Kompletta rullar består huvudsakligen av kollerhylsan, lager till axeln, lock, diverse delar samt tätningar.

Använda exemplet på en ring press pressrullarna är ordnade inom matrisen. Här, den transporteras centralt och passerar genom rotation av dö mellan Koller och dö. I press zonen, d.v.s. kontaktytan mellan Koller och dö, äger rum den faktiska kompressionen och den färdiga pressen lämnar matrisen på omkretsriktningen ytbehandlar

© 2016 Scherer Engineering

Stäng meny
Message Us on WhatsApp

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu. Datenschutzerklärung

×
×

Kundvagn